گروه 1

Warlings

استراتژی

تک تیرانداز مرگبار

ماجراجویی

جنگ اژدهایان

اکشن

افسانه های هیولا

اکشن

استیکمن تیرانداز

استراتژی

انتقام استیکمن 3

ماجراجویی

جنگ ستارگان: فرمانده

ورزشی

جنگ کاروان ها

ماجراجویی