لیگ سبد طلایی
ظرفیت : 100000 نفر
گروه سنی : همه (3+)
برگزار کننده : [email protected]
تعداد شرکت کنندگان : 1 نفر
هزینه شرکت در لیگ : رایگان

درباره لیگ

بسکتبال طلایی - توپ رو بنداز و امتیاز بگیر

درباره بازی

بسکتبال طلایی - توپ رو بنداز و امتیاز بگیر

1

0912***7967

410امتیاز

2

0911***7023

16امتیاز

آخرین اعضای لیگ
لیگ های مرتبط