لیگ 2 تلکام (سبد طلایی)
ظرفیت : 100000 نفر
گروه سنی : همه (3+)
برگزار کننده : [email protected]
تعداد شرکت کنندگان : 0 نفر
هزینه شرکت در لیگ : رایگان

درباره لیگ

بسکتبال طلایی - توپ رو بنداز و امتیاز بگیر

درباره بازی

بسکتبال طلایی - توپ رو بنداز و امتیاز بگیر

1

0912***7967

410امتیاز

2

0910***8661

345امتیاز

3

0919***4225

248امتیاز

4

0935***4567

181امتیاز

5

0912***1901

126امتیاز

6

0914***3655

113امتیاز

7

0939***7777

100امتیاز

8

0910***2866

25امتیاز

9

0911***7023

16امتیاز

10

0938***7026

11امتیاز

11

0990***4368

9امتیاز

12

0938***6592

9امتیاز

لیگ های مرتبط