بسکتبالیست
ظرفیت : 100000 نفر
گروه سنی : همه (3+)
برگزار کننده : jumist@narliga.ir
تعداد شرکت کنندگان : 5 نفر
هزینه شرکت در لیگ : رایگان

درباره لیگ

بسکتبال طلایی - توپ رو بنداز و امتیاز بگیر

درباره بازی

بسکتبال طلایی - توپ رو بنداز و امتیاز بگیر

1

0910***8661

345امتیاز

2

0919***4225

248امتیاز

3

0935***4567

181امتیاز

4

0912***1901

126امتیاز

5

0914***3655

113امتیاز

6

0939***7777

100امتیاز

7

0910***2866

25امتیاز

8

0938***7026

11امتیاز

9

0938***6592

9امتیاز

آخرین اعضای لیگ
لیگ های مرتبط