23 آبان، 1396

سبک اکشن

سبک شناسی بازی های رایانه ای

همه چیز وابسته به یک قهرمان است و قهرمان بازی در اختیار شما است. هیجان حرف اول را در بازی‌های رایانه ای سبک اکشن می‌زند. گاهی حتی کار به خارج از گود بازی (نمایشگر) کشیده می‌شود و دست و چشم و پای بازیکن هم ناخودآگاه درگیر می شوند. تاثیرات مثبت و منفی زیادی برای این سبک از بازی مطرح شده است که از بحث ما خارج است اما باید گفت لذت یک بازی پرهیجان نتیجه بازی کردن در سبک اکشن است.

گاهی بازی‌های سبک اکشن را با بزن بزن یا یکم سخت تر بزن و بکش شناسایی می‌کنند اما واقعیت این است که این دسته از بازی‌ها گونه‌های مختلفی دارند. گاهی بازی به سمت حل مسائل توسط قهرمان هم سوق پیدا می‌کند و در مواردی هم ابزارهایی مثل خودرو و موتور در اختیار قهرمان بازی قرار می‌گیرد که شاید کمی بازی را از پیش فرض ذهنی ما در مورد بازی‌های سبک اکشن متفاوت می سازد.

اگر یک مقدار به گذشته برگردیم بازی‌های اکشن که دارای مراحل زیادی بودند گاهی خسته کننده هم می‌شدند چرا که فرآیندی برای ذخیره سازی بازی وجود نداشت و کاربر مجبور بود مراحل تکراری زیادی را بگذراند ولی امروزه این مشکل در بازی‌های سبک اکشن کمتر دیده می‌شود و بازیکنان می‌توانند بازی خود را در مراحل مختلف ذخیره کنند البته این امکان بصورت خودکار هم در بسیاری از بازی‌های این سبک وجود دارد.

وقتی شما نقش یک قهرمان را در بازی برعهده دارید دور از ذهن نیست که ضربات دست و پای قوی داشته باشید و تجهیزات زیادی را در اختیار داشته باشید، از طرفی جنگیدن با یک قهرمان کار ساده‌ای نیست پس در جریان بازی، موانع و دشمنان زیادی در نظر گرفته شده است تا شما را از پای در بیاورند.

راهبرد بنیادی در بیشتر بازی‌های سبک اکشن جمع‌آوری امتیازات در مراحل مختلف بازی است. بنابراین تلاش قهرمان می‌تواند راهکار مناسبی برای برنده شدن در این بازی‌ها باشد. البته همیشه در این گونه بازی‌ها سیستم سلامتی خاصی در نظر گرفته شده است و بازیکنان در برخورد با موانع و دشمنان سلامتی خود را به مرور از دست می‌دهند و این موضوع می‌تواند موجب باخت افراد در مراحل مختلف بازی بشود.

بازی‌های سبک اکشن امروزه پا را فراتر از یک سیستم خاص گذاشته‌اند و امکان بازی آنلاین چند‌نفره هم برای این‌گونه بازی‌ها در نظر گرفته شده است. در این نوع از سبک اکشن چندین نفر از سرتاسر جهان می‌توانند بطور همزمان در بازی شرکت بکنند و تعداد قهرمان‌های بازی نیز به تعداد بازیکنان متغیر است.

اگر تجربه بازی در سبک اکشن را داشته‌اید می‌توانید تجارب خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.